Aleš Padrta

Od kdy pracuješ ve společnosti netbox a jak jsi zde začínal?
Přišel jsem v roce 2009 jako technický ředitel. Zaujaly mne výborné služby na kvalitní optické síti, se kterými netbox 5 let předtím vstoupil na trh. A taky obrovské vnitřní rezervy, které měla společnost po období překotného růstu. V jejich využití jsem viděl svoje uplatnění.

Co je momentálně tvou hlavní pracovní náplní?
Jako generální ředitel se starám, aby vše fungovalo. Lidé, peníze a technologie se musí propojit ve správném čase. Lidi to musí bavit, peníze musí téct (ano, vyrostl jsem na Duně) a technologie se musí stále vylepšovat. A čas je náš společný nepřítel. :-)

Proč právě netbox?
Baví mne možnost převádět myšlenky do praxe. Na začátku je “jen” myšlenka, nápad, pak do ní investujete energii a začne se zhmotňovat. Ze startu vše stojí na lidech a jejich osobní aktivitě, ale pak se projekty překlopí přes kritický bod a věci začnou fungovat trochu samy, jako systém, stroj. A právě tenhle moment mne fascinuje a netbox mi opakovaně umožňuje jej zažívat.

Jak bys popsal práci svého oddělení v netboxu?
Chci, aby se chytří lidé, specialisté ve svých odbornostech, u nás bavili a seberealizovali. Tak jako jsem se kdysi v roli specialisty bavil já. Moje práce je vytvářet fungující, spravedlivé a podněcující prostředí. A taky si uvědomuji, že čím jsme větší, tím důležitější je strategie, všechna rozhodnutí se musí dělat mnohem dříve a mají rozsáhlejší dopady.

 Zpět

Vedení netboxu