Tomáš Bukal

Od kdy pracuješ ve společnosti netbox a jak jsi zde začínal?
Nastupoval jsem zhruba v půlce roku 2017 a mé začátky byly bezproblémové. Nastupoval jsem jako vedoucí programátor na vývoj interního informačního systému pro správu celé sítě a chodu firmy. Systém se začínal psát úplně od začátku, tak jsem měl velký prostor a nebyl omezován, co se technického pohledu týče. Jelikož se jedná o komplexní systém, který měl nahradit stávající, musel jsem pochopit, jak firma funguje, jaká je architektura sítě, jak fungují síťové prvky, služba IPTV atp. Měl jsem podporu jak od vedení, tak od svých svěřenců. Na poradě se kolegové ujišťovali, zda jsem v obraze a zda všemu rozumím a případně věci vysvětlili.

Co je momentálně tvou hlavní pracovní náplní?
Jako vedoucí programátor mám na starosti plánování vývoje, hlídám termíny, aby vše bylo hotové včas a v odpovídající kvalitě, řeším náplň práce pro mně svěřené programátory, ať už se jedná o interní, či externí.

Proč právě netbox?
O firmě jsem vždy slyšel z povzdálí a moc mě lákaly věci, které řeší - netriviální komplexní problémy technického rázu a toto mi připadlo velice sympatické. Netbox mi dává prostor rozvíjet sám sebe a zdokonalovat se. Jsem rád v prostředí, které je přátelské, kde si pomáháme, kde se učím novým věcem a náplň práce je zajímavá.

Jak bys popsal práci svého oddělení v netboxu?
Vyvíjíme komplexní informační systém pro správu sítě a služeb. Soustředíme se na návrh systému, aby byl robustní, obsáhl veškerou potřebnou funkcionalitu, byl dále rozšiřitelný, jednoduše se nám vyvíjely další komponenty, eliminujeme chyby vzniklé programováním, atp. Strávíme mnoho času analýzou a diskuzemi, jak danou problematiku vyřešit a netýká se to jen vývoje daného systému, ale i automatizovaného testovacího prostředí, které k tomu patří.

 Zpět

Oddělení programátorů